Home / Liên Hệ

Liên Hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng form bên hoặc các số điện thoại dưới đây.


Phòng kinh doanh

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp

Điện thoại: 0947.590.251

Email: ninhchutravellife@gmail.com

yahoo: myYahoo

skype: mySkype

viber: myViber

Phòng hỗ trợ khách hàng

Bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty

Điện thoại: 0947.590.251

Email: ninhchutravellife@gmail.com

yahoo: span>myYahoo2

skype: mySkype2

viber: myViber2