Home / Khách Sạn Tại Ninh Chữ

Khách Sạn Tại Ninh Chữ

Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chữ * * * * (4 sao)

Đc: Yên Ninh, Khánh Hải – Ninh Hải – Ninh Thuận
Số phòng: 102

Khách Sạn Sài Gòn Ninh Chữ

Khách Sạn Châu Thành

Đường 16/4 – Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận
Khách sạn Phong Lan * *
74 Đường Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải
Số phòng: 130

KS Hữu Nghị

398 Đường Thống Nhất – Tx. PR-TC.
Số phòng: 32
Khách sạn Thống Nhất * *
433 Đường Thống Nhất – Tx. PR-TC
Số phòng: 32
Khu du lịch Hoàn Cầu * *
Đường Yên Ninh – Tx. PR-TC
Số phòng: 120

Khách sạn Ninh Thuận * *
01 Đường 21/8 – Tx. PR-TC
Số phòng: 24
Khu du lịch Hòn Cò * *

QL1, Cà Nà, Phước Diêm, Ninh Phước
Khách sạn Hồ Phong *
363 Ngô Gia Tự, Tx. PR-TC
Số phòng: 26

Khu du lịch Thái Bình Dương

Đường Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải
Số phòng: 40
Khu du lịch Đen Giòn

Đường Yên Ninh Phan Rang
Số phòng: 96

 

Khách sạn Cà Ná

QL1A – Cà Ná – Phước Diêm – Ninh Phước
Số phòng: 22

 

Khách sạn Tím Paradise *

Số phòng: 10
58 Yên Ninh – Khánh Hải – Ninh Hải
Khách sạn Phùng Hưng

260-262 Ngô Gia tự – Tx. PR-TC
Nhà nghỉ Mai Ly

Số phòng: 13
Khánh Hải – Ninh Hải
Nhà Khách Tỉnh Ủy – Anniss Vilage